TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Thông báo khoá đào tạo "lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm"

          

Thực hiện Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 1/4/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm quy định: “Người lấy mẫu phải được đào tạo và có chứng chỉ về kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm”.

 

Trung Tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert phối hợp với Viện Kiểm Nghiệm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Quốc Gia (là đơn vị đươc Bộ Y tế chỉ định cho phép tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ về lấy mẫu thực phẩm) cùng tổ chức khóa đào tạo: "Lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" cho các đối tượng làm nhiệm vụ lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm.

 

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên tham gia đầy đủ, đạt kết quả tốt sẽ được Viện Kiểm Nghiệm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Quốc Gia cấp chứng chỉ lấy mẫu theo quy định.

 

1. NỘI DUNG:
     -  Khái quát chung về phương pháp lấy mẫu.
     -  Nguyên tắc lựa chọn phương pháp lấy mẫu.
     -  Các đặc tính của mẫu thực phẩm.
     -  Các thủ tục lấy mẫu thực phẩm.
     -  Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong việc lấy mẫu.
     -  Hướng dẫn lấy mẫu thực địa và thực hành lấy mẫu.

 

2. GIẢNG VIÊN:
    Các chuyên gia của Viện Kiểm Nghiệm An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Quốc Gia

 

3. ĐỊA ĐIỂM: Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao Tp. Đà Nẵng.
                     295 Nguyễn Chí Thanh - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

 

4. THỜI GIAN: Đợt 1: 03 ngày,  từ  21/11/2012 đến  23/11/2012
                       Sáng: 08h00 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00
                       Đợt 2: 03 ngày, tháng 12/2012 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

 

5. HỌC PHÍ: 2.000.000 đồng/học viên (Hai triệu đồng)
Chí phí trên đã bao gồm: Phí đào tạo lý thuyết và thực hành, tài liệu, giải khát giữa giờ và cấp Chứng chỉ.


Lưu ý:
     -  Đơn vị có từ 5 học viên trở lên đăng ký tham dự khóa học sẽ được giảm 10% học phí (1.800.000đồng/học viên).
     -  Mọi chi phí khác (ăn, ở, đi lại ...) của Học viên do Đơn vị cử đi học đảm trách.
     -  Học viên tham dự mang theo 2 tấm hình 3x4.
          Để khoá học đạt kết quả tốt, kính đề nghị Quý Đơn vị có nhu cầu tham dự, vui lòng gửi đăng ký (theo mẫu đính kèm) qua số fax: 0511. 393 7775 hoặc Email: info@vietcert.org trước ngày 15/11/2012.
          (Xin vui lòng liên hệ phòng đào tạo VietCert, điện thoại: 0905 357 459 - Ms Vân hoặc website: http://vietcert.org chuyên mục đào tạo để biết thêm chi tiết).
          Trân trọng.

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?