TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

Thức ăn chăn nuôi

 • Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
  Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
  1) Căn cứ chứng nhận Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thay thế: Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ban hành ngày 25/12/2009 hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTN)    2) Quyết định chỉ định Chứng nhận            Quyết định chỉ định Vietcert c
 • Dấu hợp quy thức ăn chăn nuôi
  Dấu hợp quy thức ăn chăn nuôi
  Dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp quy hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gắn cho sản phẩm, hàng hoá được công bố hợp quy sau khi đã đăng ký công bố hợp quy. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sau khi được chứng nhận hợp quy tự thể hiện dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hoá hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hoá ở vị trí dễ thấy, dễ đọc, đồng thời được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo sản phẩm, hàng hoá đã được chứng nhận hợp
 • Chứng nhận hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi
  Chứng nhận hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi
  1. Thức ăn chăn nuôi là gì? Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm có nguồn gốc thực vật, động vật, vi sinh vật, khoáng vật, những sản phẩm hóa học, công nghệ sinh học…, những sản phẩm này cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho con vật theo đường miệng, đảm bảo cho con vật khỏe mạnh, sinh trưởng, sinh sản và sản xuất bình thường trong một thời gian dài. 2. Phân loại thức ăn chăn nuôi?  Dựa trên nguồn gốc, thức ăn chăn nuôi gồm các loại sau: ·        T
 • Nghị định quản lý thức ăn chăn nuôi
  Nghị định quản lý thức ăn chăn nuôi
  THỨC ĂN CHĂN NUÔI Ngày 05 tháng 02 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi. Nghị định này quy định về sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi, quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, và các hành vi vi pạm hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Nghị định gồm 7 chương, 24 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động liên quan đến thức ăn chăn nuôi trên lãnh thổ Việt nam. Dưới đây là
 • Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
  Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
  Chứng nhận hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi 1. Thức ăn chăn nuôi là gì? Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm có nguồn gốc thực vật, động vật, vi sinh vật, khoáng vật, những sản phẩm hóa học, công nghệ sinh học…, những sản phẩm này cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho con vật theo đường miệng, đảm bảo cho con vật khỏe mạnh, sinh trưởng, sinh sản và sản xuất bình thường trong một thời gian dài. 2. Phân loại thức ăn chăn nuôi? a) Dựa trên nguồn gốc, thức ăn chăn nuôi gồm các loại sau:
 • Quyết định của Cục chăn nuôi về việc chỉ định VIETCERT chứng nhận hợp quy Thức ăn chăn nuôi
  Quyết định của Cục chăn nuôi về việc chỉ định VIETCERT chứng nhận hợp quy Thức ăn chăn nuôi
  Ngày 15/02/2012, Cục trưởng Cục Chăn nuôi đã ký Quyết định số 97/QĐ-CN-TTPC về việc chỉ định Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy -  VietCert chứng nhận hợp quy Thức ăn chăn nuôi. Theo quyết định này, Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy -  VietCert đủ năng lực thực hiện việc chứng nhận thức ăn chăn nuôi phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau:     -    Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà QCVN 01-10:2009/BNNPTNT   &nb
 • Các phương thức đánh giá sự phù hợp
  Các phương thức đánh giá sự phù hợp
  NỘI DUNG, TRÌNH TỰ VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP I. Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình Phương thức 1 thử nghiệm mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hoá để kết luận về sự phù hợp. Kết luận về sự phù hợp có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm, hàng hoá đã được lấy mẫu thử nghiệm. 1. Nội dung và trình tự thực hiện các hoạt động chính trong Phương thức 1 bao gồm: 1.1. Lấy mẫu: Tiến hành lấy mẫu điển hình cho kiểu, loại sản phẩm, hàng hoá. Mẫu điển hình của sản phẩm, h
 • Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi
  Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi
  Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi?   Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm thức ăn chăn nuôi được công bố với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (các quy chuẩn thức ăn chăn nuôi được ban hành theo Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). a) Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (như Vietcert) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thực hiện; b) Trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh
 • Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
  Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
  1) Căn cứ chứng nhận Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thay thế: Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ban hành ngày 25/12/2009 hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTN)    2) Quyết định chỉ định Chứng nhận            Quyết định chỉ định Vietcert chứng