Tầm nhìn và chiến lược

Tầm nhìn


Tầm nhìn dài hạn: VietCert là một công ty phát triển bền vững, là nhà cung cấp dịch vụ chứng nhận tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước, mỗi thành viên ngày càng phát triển về nghề nghiệp và có cuộc sống hạnh phúc.

Quan điểm hoạt động, kinh doanh: Đối tác lâu dài, tin cậy

Quan điểm của VietCert trong phát triển kinh doanh, xây dựng các mối quan hệ với các đối tác (nhân viên, khách hàng, cộng đồng): bền vững, lâu dài, tin cậy.


Đối với nhân viên: không chỉ là nơi làm công ăn lương, mà còn là nơi phát triển nghề nghiệp, xây dựng sự nghiệp, công ty là một phần quan trọng trong việc tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.


Đối với khách hàng: không chỉ là bán hàng, mà còn là kết bạn, trở thành đối tác lâu dài, hợp tác cùng phát triển.


Đối với cộng đồng, xã hội: không chỉ là những lần đóng góp từ thiện, mà còn tập trung đóng góp, hỗ trợ lâu dài vào những địa chỉ cụ thể và là nhân tố tích cực trong một số vấn đề thời sự của cộng đồng, xã hội (Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, Văn hóa giao thông đô thị, Môi trường xanh sạch đẹp…).

 

Chiến lược cạnh tranh: Nhanh hơn – Thông minh hơn

 

Về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng:


Nhanh hơn: Thời gian hoàn thành các dịch vụ chứng nhận, hỗ trợ khách hàng ngày càng nhanh hơn.


Thông minh hơn: Đưa ra các giải pháp tư vấn hỗ trợ thông minh, giải quyết các thủ tục nghiệp vụ và quản trị của khách hàng, giúp khách hàng tác nghiệp nhanh hơn, hiệu quả hơn.

 

Phương pháp quản trị hoạt động: Quản trị theo mục tiêu


Quản trị hoạt động kinh doanh và các hoạt động của công ty theo phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO – Management by Objectives) thông qua hệ thống các chỉ tiêu đánh giá (KPI – Key Peformance Indicators).

 

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT