Chứng nhận hợp quy

  • Chứng nhận hợp quy tương thích điện từ
    Chứng nhận hợp quy tương thích điện từ
    Yêu cầu bắt buộc các thiết bị điện-điện tử phải tuân thủ đúng quy định để đảm bảo an toàn với môi trường, với người sử dụng. Vì vậy, các sản phẩm thiết bị điện-điện tử bắt buộc phải chứng nhận hợp quy khi các doanh nghiệp sản xuất hoặc nhập khẩu. Chứng nhận không đơn thuần vì sự an toàn ở người tiêu dùng không mà còn đảm bảo an toàn cho chính sản phẩm của doanh nghiệp bạn, đem lại sự tin cậy cho người dùng khi sử dụng và lựa chọn sản phẩm của chính doanh nghiệp. Ngoài ra còn giúp doanh nghiệp bền vững hơn trên thị trường cạnh tranh hiện nay khi thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn yêu cầu nhà nước ban ra.
  • Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em
    Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em
    Công bố chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em là việc làm bắt buộc với các doanh nghiệp hoạt động trong nghành này do quy định của nhà nước ban hành.Theo thông tư số 18/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa Học và Công Nghệ thì các loại đồ chơi trẻ em được sản xuất tại nước ta hay nhập khẩu từ nước ngoài về đều phải tiến hành công bố hợp quy đồ chơi trẻ em mới được lưu hành trên thị trường.

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu phân bón
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT