TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Chăn nuôi VietGap

  • Chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi ong
    Chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi ong
    Nội dung đánh giá chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi ong 1. Địa điểm Vị trí đặt trại có phù hợp với vùng nuôi ong không? Khoảng cách từ trại ong đến khu dân cư, các công trình xây dựng khác, đến nguồn nước có đúng với các quy định hiện hành và thuận lợi cho việc nuôi ong không?  Thùng ong trong trại có được bố trí đúng quy cách về hướng, độ cao, khu vực khác nhau không? Vùng nuôi ong có bị dịch bệnh ong trước đó 6 tháng không? 2. Con giống và quản lý con giống Con giống có nguồn gốc