TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Tại Đăk Lăk

  • VietCert tuyển nhân viên Kinh doanh tháng 2-3/2013
    VietCert tuyển nhân viên Kinh doanh tháng 2-3/2013
    Vị trí cần tuyển: Nhân viên Kinh doanh Số lượng: 02 Địa điểm làm việc: Đăk Lăk Mô tả công việc ·       Khai thác, tìm kiếm, tiếp nhận thông tin khách hàng ·       Gặp gỡ làm việc với khách hàng (giao dịch thương mại, giới thiệu sản phẩm) ·       Chuẩn bị cơ sở thực hiện, giới thiệu sản phẩm với khách hàng ·       Đề xuất các giải pháp, phương án tiếp xúc