TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

Chứng nhận VietGAP trồng trọt

  • Chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt
    Chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt
    Tổng quan   1) Căn cứ chứng nhận  Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010   2) Quyết định chỉ định Chứng nhận Cục Trồng trọt chỉ định VietCert là tổ chức chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt    3) Hướng dẫn chứng nhận Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/09/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt  4) Tiêu chuẩn liên quan  &nb