Chứng nhận VietGAP thủy sản

  • Chứng nhận VietGap lĩnh vực thủy sản
    Chứng nhận VietGap lĩnh vực thủy sản
    Tổng quan   1) Căn cứ chứng nhận  Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010   2) Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP Cục Trồng trọt chỉ định VietCert là tổ chức chứng nhận VietGAP lĩnh vực thủy sản   3) Hướng dẫn chứng nhận Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/09/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt  4) Tiêu chuẩn liên quan

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT