Bảo hiểm xã hội - Cần hiểu rõ

Vác về từ nhà bác Lý Toét

1)      Trước ngày 01/01/2009

Tài khoản

Mục

Người sử dụng lao động

Người lao động

Tổng

3382

KPCĐ

 

 

 

3383

BHXH

15%

5%

20%

3384

BHYT

1%

2%

3%

3389

BHTN

 

 

 

Tổng

16%

7%

23%

 

2)      Từ 01/01/2009 đến 31/12/2009

Tài khoản

Mục

Người sử dụng lao động

Người lao động

Tổng

3382

KPCĐ

 

 

 

3383

BHXH

15%

5%

20%

3384

BHYT

1%

2%

3%

3389

BHTN

1%

1%

2%

Tổng

17%

8%

25%

 

3)      Từ 01/01/2010 đến 31/12/2011

Tài khoản

Mục

Người sử dụng lao động

Người lao động

Tổng

3382

KPCĐ

 

 

 

3383

BHXH

16%

6 %

22 %

3384

BHYT

3%

1,5 %

4,5 %

3389

BHTN

1%

1 %

2 %

Tổng

20%

8,5 %

28,5%

 

4)      Từ 01/01/2012 đến 31/12/2013

Tài khoản

Mục

Người sử dụng lao động

Người lao động

Tổng

3382

KPCĐ

 

 

 

3383

BHXH

17 %

7 %

24 %

3384

BHYT

3 %

1,5 %

4,5 %

3389

BHTN

1 %

1 %

2 %

Tổng

21 %

9,5 %

30,5%

 

5)      Áp dụng từ 01/01/2014 ->

Tài khoản

Mục

Người sử dụng lao động

Người lao động

Tổng

3382

KPCĐ

 

 

 

3383

BHXH

18 %

8 %

26 %

3384

BHYT

3 %

1,5 %

4,5 %

3389

BHTN

1 %

1 %

2 %

Tổng

21 %

10,5 %

32,5%ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT