Bài viết hợp chuẩn

 • Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy là gì?
  Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy là gì?
  Hợp chuẩn hợp quy Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy là gì Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.   Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tag: Hợp chuẩn hợp quy | hop chuan hop quy | Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy | Chung nhan hop chuan hop quy | Chứng nhận hợp chuẩn | Chung nhan hop chuan | Chứng nhận hợp quy | Ch
 • Chứng nhận sản phẩm
  Chứng nhận sản phẩm
  CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN 1. Tiêu chuẩn chứng nhận: Các TCVN, Tiêu chuẩn quốc tế; 2. Đối tượng chứng nhận: Các loại sản phẩm, hàng hóa. 3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chứng nhận của VinaCert       -   Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá;       -   Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế;       -   Tạo niềm tin
 • Quy trình chứng nhận sản phẩm
  Quy trình chứng nhận sản phẩm
  Tổ chức chứng nhận sẽ thực hiện việc chứng nhận sản phẩm sau khi đã thống nhất với cơ sở về việc đánh giá và các yêu cầu khác có liên quan. Quy trình chứng nhận bao gồm các bước sau đây:    a) Xem xét, xác định sự phù hợp và đầy đủ đối với hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp;    b) Đánh giá ban đầu về các điều kiện để chứng nhận tại cơ sở (nếu Doanh nghiệp có yêu cầu);    c) Đánh giá chính thức, bao gồm:    -   Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng sản xuất c
 • Chứng nhận sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn gì?
  Chứng nhận sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn gì?
  Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, Codex, …); tiêu chuẩn khu vực (EN,…); hoặc tiêu chuẩn nước ngòai ( BS (Anh), JIS (Nhật), GB (Trung Quốc), v.v…
 • Chứng nhận chất lượng sản phẩm
  Chứng nhận chất lượng sản phẩm
  Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).
 • Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy
  Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy
  Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 • Tìm hiểu về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
  Tìm hiểu về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
  1. Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.
 • Lợi ích của việc chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm
  Lợi ích của việc chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm
  1.     Giảm giá thành sản phẩm do giảm chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí và thời gian đánh giá thử nghiệm trong quá trình giao nhận, đấu thầu; 2.     Được xem xét miễn, giảm kiểm tra khi có giấy chứng nhận và Dấu Chất lượng Việt Nam; 3.     Giấy chứng nhận hợp chuẩn là bằng chứng tin cậy và được chấp nhận trong đấu thầu;

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT