Thực phẩm

 • Công bố hợp quy thực phẩm dựa trên kết quả tự đánh giá của bên thứ nhất
  Công bố hợp quy thực phẩm dựa trên kết quả tự đánh giá của bên thứ nhất
  Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất), hồ sơ gồm:   1. Hồ sơ pháp lý chung: 01 bộ  a) Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân); b) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (b
 • Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
  Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
  Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng là thực phẩm được bổ sung vitamin, chất khoáng, chất vi lượng nhằm phòng ngừa, khắc phục sự thiếu hụt các chất đó đối với sức khỏe cộng đồng hay nhóm đối tượng cụ thể trong cộng đồng
 • Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
  Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
  Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là chất được chủ định sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hay các thành phần của thực phẩm nhằm thực hiện mục đích công nghệ, có thể được tách ra hoặc còn lại trong thực phẩm.   Là chất được sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm nhằm hoàn thiện công nghệ xử lý, chế biến thực phẩm. Chất hỗ trợ chế biến khác với PGTP, nó được dùng trong việc chế biến thực phẩm nhưng không trở thành 1 thành phần của thực phẩm
 • Phụ gia thực phẩm
  Phụ gia thực phẩm
  Phụ gia thực phẩm là chất được chủ định đưa vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh dưỡng, nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thực phẩm. Là chất có hoặc không có giá trị dinh dưỡng được bổ sung vào thành phần thực phẩm trong quá trình chế biến, xử lý, bao gói, vận chuyển thực phẩm nhằm giữ nguyên hoặc cải thiện đặc tính nào đó của thực phẩm. Ví dụ: kali sorbat, natri benzoat…; chất tạo màu: vàng tartrazin, đỏ amaranth…; chất ngọt tổng ngọt: aspartam, manitol….   Đ
 • Thực phẩm bao gói sẵn
  Thực phẩm bao gói sẵn
  Thực phẩm bao gói sẵn là thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh, sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến tiếp hoặc sử dụng để ăn ngay.
 • Quy trình chứng nhận
  Quy trình chứng nhận