Chứng nhận ISO hành chính công

ISO hành chính công là gì?

 

Áp dụng ISO vào quản lý hành chính là công cụ hữu hiệu nhằm thực hiện cải cách hành chính một cách sâu rộng và hiệu quả nhất, bởi tiêu chuẩn ISO giúp cơ quan hành chính xây dựng quy trình giải quyết công việc, trong đó trách nhiệm và thời gian giải quyết công việc của mỗi công chức ở mỗi công đoạn được xác định cụ thể, rõ ràng.

 

Lợi ích khi áp dụng ISO hành chính công

- Chuẩn hóa các quy trình hành chính, bảo đảm các hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, đúng thời gian theo các thủ tục đã ban hành.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của chuyên viên, nắm vững được các quy định pháp luật hiện hành và các quy định theo các thủ tục hướng dẫn công việc được soạn thảo và ban hành.

- Giúp các cấp lãnh đạo giải quyết công việc nhanh hơn, các bộ phận gắn bó với nhau hơn về trách nhiệm trong xử lý công việc.

- Trách nhiệm của mỗi công chức ở mỗi công đoạn được xác định rõ ràng.

- Tạo ra được những cam kết về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng.

- Các quy trình được thực hiện có hệ thống đồng bộ và ổn định.

- Cùng với các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, ứng dụng ISO hành chính công tạo cho cán bộ công chức một phong cách làm việc mới, vừa nâng cao tốc độ và độ chính xác khi giải quyết công việc, vừa tuân theo từng quy trình được xác định và phân công rõ ràng với thái độ văn minh, lịch sự, có trách nhiệm.

 

Những đơn vị nào cần ISO hành chính công

- Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước cần iso hành chính công.

 

Ở đâu cung cấp dịch vụ đánh giá ISO hành chính công?

VietCert tự hào là tổ chức chứng nhận có đầy đủ năng lực để đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 cho dịch vụ hành chính công. Với đội ngũ chuyên gia đánh giá có chứng chỉ của IRCA, VietCert cam kết sử dụng phương pháp đánh giá giúp khách hàng gia tăng giá trị.