Hỏi đáp

 • Nếu đã được chứng nhận ISO 9001 thì có cần thay thế bằng tiêu chuẩn ISO 22000 không?
  Nếu đã được chứng nhận ISO 9001 thì có cần thay thế bằng tiêu chuẩn ISO 22000 không?
  Đây là hai khía cạnh khác nhau. Tiêu chuẩn ISO 22000 nên được xem là phần bổ sung cần thiết cho tiêu chuẩn ISO 9001 chứ không phải là một tiêu chuẩn đứng riêng:      - Tiêu chuẩn ISO 22000 đặc biệt chú trọng đến an toàn vệ sinh thực phẩm và đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt với các dây chuyền sản xuất thực phẩm. Tiêu chuẩn này có thể được các nhà bán lẻ và các cơ quan hữu quan yêu cầu như một giấy phép sản xuất.      - ISO 9001 đề cập đến chất lượng bao trùm ngoài yế
 • Lợi ích chủ yếu của ISO 22000 là gì?
  Lợi ích chủ yếu của ISO 22000 là gì?
         -    Tạo ấn tượng tốt với khách hàng        -    Tăng tính minh bạch        -    Hợp lý hóa dây chuyền sản xuất        -    Giám thiểu các rủi ro đáng kể trong thực phẩm        -    Kiểm soát có hiệu lực các quá trình nội bộ và giảm thiểu các nguy cơ sai lỗi   &nbs
 • Nội dung tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?
  Nội dung tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?
  Là - Trao đổi thông tin hai chiều. Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức áp dụng tiêu chuẩn chủ động trao đổi thông tin với các bên hữu quan chính yếu để hiểu nhu cầu và yêu cầu của họ cũng như thông báo cho họ về bất cứ khác biệt nào đói. -      Quản lý hệ thống. ISO 22000 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn IS0 9000 trường để nâng cao hiệu quả việc thực hiện hệ thống quản lý an tòan vệ sinh thực phẩm. Các hệ thống này được xây dựng, vận hành và cập nhật trong khuôn khổ hệ thống đã được xâ
 • Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì ?
  Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì ?
  Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được triển khai áp dụng cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.  
 • ISO 9000 là gì?
  ISO 9000 là gì?
  Chứng nhận ISO 9000 ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm 4 tiêu chuẩn cơ bản là: ·        ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu ·    &nb
 • Tại sao chứng nhận hệ thống quản lý
  Tại sao chứng nhận hệ thống quản lý
  Ngày nay, các công ty, không kể quy mô lớn hay nhỏ, đều phải đối mặt với những đòi hỏi ngày càng cao về khả năng sinh lời, chất lượng và công nghệ là những yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững. Là nhà quản lý đang tìm cách biến những áp lực này thành lợi thế kinh doanh, bạn cần phải triển khai một hệ thống quản lý hiệu quả được thiết kế riêng phù hợp với các quá trình hoạt động của công ty bạn và vận dụng nó một cách có hệ t