Bài viết giám định

 • Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy – VIETCERT
  Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy – VIETCERT
  Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy – VIETCERT     Tổ chức chứng nhận To chuc chung nhan Hop chuan Hop chuan Hợp chuẩn Hợp chuẩn Hop quy Hop quy Hợp quy Hợp quy ISOISOISO 9001:2008 ISO 9001:2008 ISO 14000 ISO 22000 Hop chuan hop quy Hop chuan hop quy Hợp chuẩn hợp quy Hợp chuẩn hợp quy Tieu chuan Tieu chuan Tiêu chuẩn Tiêu chuẩnQuy chuan Quy chuẩnTiêu chuẩn quy chuẩn Tieu chuan quy chuan Chứng nhận hợp chuẩn Chung nhan hop chuan Chung nhan hop quy
 • Khảo nghiệm và chứng nhận hợp quy phân bón
  Khảo nghiệm và chứng nhận hợp quy phân bón
  Khảo nghiệm phân bón Về nội dung của chứng nhận hợp quy phân bón, chúng tôi đã đề cập trong một bài viết khác. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ trình bày về quy trình khảo nghiệm phân bón và làm rõ những sai khác trong việc khảo nghiệm và chứng nhận hợp quy phân bón.   1.  Khảo nghiệm phân bón là gì? Khảo nghiệm phân bón là quá trình bố trí thử nghiệm đồng ruộng ở quy mô vừa và nhỏ đối với các sản phẩm phân bón mới nhằm theo dõi, đánh giá hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế
 • Kiểm tra xuất xứ hàng hóa mẫu D, E, S, AK
  Kiểm tra xuất xứ hàng hóa mẫu D, E, S, AK
  Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế khách quan chi phối sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia cũng như quan hệ quốc tế. Hòa nhập vào vào xu thế này, trong thời gian qua, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN tích cực tham gia đàm phán, ký kết nhiều Hiệp định Khu vực thương mại tự do - FTA với một số đối tác thương mại chính và công cụ để thực hiện các hiệp định thương mại về hàng hóa trong khuôn khổ các FTA này là các quy tắc xuất xứ.