Hợp quy

 • Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
  Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
  Ngày 15/02/2012, Cục trưởng Cục Chăn nuôi đã ký Quyết định số 97/QĐ-CN-TTPC về việc chỉ định Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy -  VietCert chứng nhận hợp quy Thức ăn chăn nuôi. Theo quyết định này, Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy -  VietCert đủ năng lực thực hiện việc chứng nhận thức ăn chăn nuôi phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau: -    Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà QCVN 01-10:2009/BNNPTNT -    Thức ăn hỗn hợp hoàn
 • Hợp chuẩn hợp quy sản phẩm: Nguyên tắc chứng nhận.
  Hợp chuẩn hợp quy sản phẩm: Nguyên tắc chứng nhận.
  1.    Quá trình chứng nhận Chứng nhận sản phẩm là hoạt động chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm do đơn vị sản xuất với tiêu chuẩn do đơn vị / quốc gia ban hành.  2.    Tính bảo mật VietCert cam kết bảo mật tất cả các thông tin kinh tế, kỹ thuật…do tổ chức cung cấp để đăng ký chứng nhận sản phẩm. Các thành viên của VietCert được yêu cầu ký cam kết bảo mật toàn bộ thông tin cho tổ chức khi tham gia vào quá trình đánh giá chứng nhận sản phẩm cho tổ chứ
 • Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
  Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
  Chứng nhận hợp quy 1. Chứng nhận hợp quy được thực hiện bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường thuộc đối tượng quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 2. Quy chuẩn kỹ thuật dùng để chứng nhận hợp quy là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương.  3. Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định tổ chức được quyền chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do mình ban hành trên cơ sở xem xét, lựa ch
 • Đánh giá sự phù hợp là gì?
  Đánh giá sự phù hợp là gì?
  Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợ
 • Quy chuẩn kỹ thuật là gì, các loại quy chuẩn?
  Quy chuẩn kỹ thuật là gì, các loại quy chuẩn?
  Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng. Các loại q
 • Các phương thức đánh giá sự phù hợp
  Các phương thức đánh giá sự phù hợp
  NỘI DUNG, TRÌNH TỰ VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP I. Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình Phương thức 1 thử nghiệm mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hoá để kết luận về sự phù hợp. Kết luận về sự phù hợp có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm, hàng hoá đã được lấy mẫu thử nghiệm. 1. Nội dung và trình tự thực hiện các hoạt động chính trong Phương thức 1 bao gồm: 1.1. Lấy mẫu: Tiến hành lấy mẫu điển hình cho kiểu, loại sản phẩm, hàng hoá. Mẫu điển hình của sản phẩm, hàng