TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

VietCERT được BOA công nhận là tổ chức có đủ năng lực chứng nhận sản phẩm

VietCERT được Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) - Bộ khoa học và Công nghệ công nhận là tổ chức chứng nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận sản phẩm phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC GUIDE 65:1996.

Tổ chức chứng nhận sản phẩm VietCert mang số hiệu: VICAS 035 - PRODUCT

 

Với định hướng trở thành một tổ chức đánh giá chứng nhận hàng đầu Việt Nam trong hoạt động cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp,  VietCert cung cấp đa dịch vụ đánh giá chứng nhận sự phù hợp được sử dụng phổ biến nhất trong nước và quốc tế, góp phần đưa tên tuổi các tổ chức đánh giá chứng nhận ở Việt Nam ra thế giới.

 

Logo mẫu dấu chứng nhận hợp quy sản phẩm

 

Xem file Quyết định công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét