Cục Trồng trọt chỉ định VietCERT là Tổ chức chứng nhận VietGAP trồng trọt

Ngày 15/03/2013, Cục trưởng Cục Trồng trọt Lê Quốc Doanh đã ký quyết định số 91/QĐ-TT-QLCL về việc chỉ định Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy -  VietCertTổ chức chứng nhận VietGAP sản phẩm ngành trồng trọt.

Theo quyết định này, Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy -  VietCert đủ năng lực thực hiện việc đánh giá, chứng nhận VietGAP cho sản phẩm trồng trọt sau:

 

- Chứng nhận VietGAP cho rau, quả tươi an toàn;
- Chứng nhận VietGAP cho chè búp tươi an toàn;
- Chứng nhận VietGAP cho cà phê;
- Chứng nhận VietGAP cho lúa.

Xem file Quyết định Tổ chức chứng nhận VietGAP

 

 


 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT