TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

VietCERT được BOA công nhận là tổ chức có đủ năng lực chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO

VietCERT được Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) - Bộ khoa học và Công nghệ công nhận là tổ chức chứng nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011.

 

Tổ chức chứng nhận ISO VietCert mang mã số hiệu: VICAS 035 - QMS

 

Với định hướng trở thành một tổ chức đánh giá chứng nhận hàng đầu Việt Nam trong hoạt động cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp,  VietCert cung cấp đa dịch vụ đánh giá chứng nhận sự phù hợp được sử dụng phổ biến nhất trong nước và quốc tế, góp phần đưa tên tuổi các tổ chức đánh giá chứng nhận ở Việt Nam ra thế giới.

 

Logo mẫu dấu chứng nhận ISO 9001

 

Xem file Quyết định công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO

 

Tag: Chứng nhận ISO 9001 | Chung nhan ISO 9001 | Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng | Chung nhan he thong quan ly chat luong

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?