Chứng nhận VietGAP

Tổng quan

 

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ trang trại tới bàn ăn là mục tiêu mà cả cộng đồng nhân loại đang hướng tới. Nuôi trồng nông sản thực phẩm là mắt xích đầu tiên của chuỗi cung cấp thực phẩm, vì thế việc đảm bảo vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm có ý nghĩa vô cùng quyết định cho sự an toàn vệ sinh của thực phẩm trên bàn ăn.

Ngày nay, các nhà sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn, lành mạnh một cách có trách nhiệm là một thách thức thật sự. Những áp lực từ phía người tiêu dùng, các nhà bán lẻ, và luật pháp đặt ra những yêu cầu mới cho phía các nhà trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Đó là những yêu cầu về việc sử dụng những công nghệ sản xuất có thể làm giảm những tác động của việc canh tác lên môi trường (đất và nước), giảm  thiểu việc sử dụng hóa chất, và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời bảo vệ sức khỏe của người lao động, vật nuôi và các sinh vật biển.

Khả năng đưa ra bằng chứng cam kết cho việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt đã trở thành một yếu tố cần thiết để thâm nhập thị trường.

 

Chứng nhận VietGAP là gì?

 

VietGAP là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). Thông qua việc chứng nhận, các nhà sản xuất chứng minh việc thực hiện tiêu chuẩn VietGAP của mình. Đối với người tiêu dùng và các nhà bán lẻ, giấy chứng nhận VietGAP là sự đảm bảo rằng thực phẩm đạt được mức độ chấp nhận được về an toàn và chất lượng, và quá trình sản xuất được chứng minh là bền vững và có quan tâm đến sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, môi trường, và có xem xét đến các vấn đề “phúc lợi” của vật nuôi. Nếu không có sự đảm bảo này, người sản xuất nông nghiệp có thể bị thị trường từ chối. Tổ chức chứng nhận VietCert thấu hiểu tất cả các vấn đề đó và có thể thực hiện các cuộc đánh giá cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp đạt được chứng nhận VietGAP.

 

Lợi ích chủ yếu của chứng nhận VietGAP

 

   - Chứng minh với khách hàng về việc các sản phẩm của doanh nghiệp được sản xuất tuân theo phương pháp thực hành nông nghiệp tốt.
   - Tạo sự tin cậy đối với người tiêu dung.
   - Đảm bảo khả năng thâm nhập thị trường.
   - Gia tăng hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh.
   - Áp dụng các quy trình để cải tiến liên tục.
   - Giảm các cuộc kiểm tra của bên thứ hai đối với nông trại vì phần đông các nhà bán lẻ lớn chấp nhận chứng nhận này
 

VietGap