VietGap

 • Chứng nhận VietGAP cho lúa
  Chứng nhận VietGAP cho lúa
  Nội dung đánh giá chứng nhận VietGAP cho lúa   1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất Vùng sản xuất lúa có phù hợp với quy hoạch sản xuất của địa phương ?            Đã đánh giá mối nguy ô nhiễm hoá học, sinh vật của vùng sản xuất có thể gây ô nhiễm sản phẩm chưa ?        2. Quản lý đất Có đánh giá các mối nguy về hoá học, sinh học của vùng đất trồng  theo quy định không ?       
 • Chứng nhận VietGAP cho chè búp tươi an toàn
  Chứng nhận VietGAP cho chè búp tươi an toàn
  Nội dung đánh giá chứng nhận VietGAP cho chè búp tươi an toàn   1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất Vùng trồng chè có phù hợp với quy hoạch của Nhà nước và địa phương không? Đã đánh giá nguy cơ ô nhiễm hóa học, sinh vật, vật lý do vùng sản xuất có thể gây nhiễm bẩn lên chè không? Đã có đủ cơ sở khoa học để có thể khắc phục hoặc giảm nguy cơ ô nhiễm hóa học, sinh vật, vật lý chưa? 2. Giống và gốc ghép Đã có hồ sơ ghi lại đầy đủ các biện pháp xử lý về giống và gốc ghép tự sản xuất chưa
 • Chứng nhận VietGAP cho rau, quả tươi an toàn
  Chứng nhận VietGAP cho rau, quả tươi an toàn
  Nội dung đánh giá chứng nhận VietGAP cho rau, quả tươi an toàn   1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất   Vùng sản xuất có phù hợp với quy hoạch của Nhà nước và địa phương đối với loại cây trồng dự kiến sản xuất không? Đã đánh giá nguy cơ ô nhiễm hóa học, sinh vật, vật lý do vùng sản xuất có thể gây nhiễm bẩn sản phẩm chưa? Đã có đủ cơ sở khoa học để có thể khắc phục hoặc giảm nguy cơ ô nhiễm hóa học, sinh vật, vật lý chưa?  2. Giống và gốc ghép   Đã có hồ sơ ghi lại đầy đủ các
 • VIETGAP là gì?
  VIETGAP là gì?
  VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam là tập hợp các tiêu chí do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi  hướng dẫn người sản xuất áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động.  VIETGAP dựa trên 4 tiêu chí như: 1.   &n
 • Tổ chức chứng nhận VietGAP
  Tổ chức chứng nhận VietGAP
  Ngày 20/12/2012, Cục trưởng Cục Chăn nuôi Hoàng Kim Giao đã ký quyết định số 399/QĐ-CN-TTPC về việc chỉ định Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy -  VietCert là Tổ chức chứng nhận VietGAP. Theo quyết định này, Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy -  VietCert đủ năng lực thực hiện việc đánh giá, chứng nhận VietGAP cho sản phẩm chăn nuôi sau:      -    Cơ sở chăn nuôi bò sữa      -    Cơ
 • Lợi ích của chứng nhận VietGAP & GlobalGAP
  Lợi ích của chứng nhận VietGAP & GlobalGAP
  Chứng nhận sẽ mang lại lòng tin cho nhà phân phối, người tiêu dùng và cơ quan quản lý. Chứng nhận giúp người sản xuất xây dựng thương hiệu sản phẩm và tạo thị trường tiêu thụ ổn định.   Sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP sẽ được thừa nhận trên thị trường Việt Nam.   Sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận theo tiêu chuẩn GlobalGAP sẽ được thừa nhận trên quy mô toàn cầu, dễ dàng được chấp nhận bởi các nhà phân phối lớn và thâm nhập các thị trường khó tính. Sản phẩm được c