VietGap

 • Chứng nhận VietGAP cho cơ sở nuôi trồng thủy sản
  Chứng nhận VietGAP cho cơ sở nuôi trồng thủy sản
  Nội dung đánh giá chứng nhận VietGAP cho cơ sở nuôi trồng thủy sản   1. Yêu cầu pháp lý Hoạt động của cơ sở nuôi có tuân thủ các quy định của Nhà nước không?              Cơ sở nuôi có hồ sơ đăng ký hoạt động sản xuất hợp lệ không?               Vị trí địa lý của cơ sở nuôi có được xác định rõ ràng không?  Cơ sở nuôi có nằm trong vùng quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản không?  
 • Chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi ong
  Chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi ong
  Nội dung đánh giá chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi ong 1. Địa điểm Vị trí đặt trại có phù hợp với vùng nuôi ong không? Khoảng cách từ trại ong đến khu dân cư, các công trình xây dựng khác, đến nguồn nước có đúng với các quy định hiện hành và thuận lợi cho việc nuôi ong không?  Thùng ong trong trại có được bố trí đúng quy cách về hướng, độ cao, khu vực khác nhau không? Vùng nuôi ong có bị dịch bệnh ong trước đó 6 tháng không? 2. Con giống và quản lý con giống Con giống có nguồn gốc
 • Chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi gia cầm
  Chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi gia cầm
  Nội dung đánh giá chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi gia cầm 1. Địa điểm Vị trí xây dựng trang trại có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương không? Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các công trình xây dựng khác, đến nguồn nước có đúng với các quy định hiện hành không?  Trang trại có được thiết kế gồm các khu vực khác nhau không? Giữa các khu có tường rào ngăn cách không? 2. Thiết kế chuồng trại, kho và thiết bị chăn nuôi Hướng, kích thước, kiểu chuồng, nền chuồng,
 • Chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi lợn
  Chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi lợn
  Nội dung đánh giá chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi lợn 1. Địa điểm Vị trí xây dựng trang trại có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương không?  Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các công trình xây dựng khác, đến nguồn nước có đúng với các quy định hiện hành không? Trang trại có được thiết kế gồm các khu vực khác nhau không? Giữa các khu có tường rào ngăn cách không? 2. Thiết kế chuồng trại, kho và thiết bị chăn nuôi Hướng chuồng, kích thước, kiểu chuồng, nền chuồ
 • Chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi bò sữa
  Chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi bò sữa
  Nội dung đánh giá chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi bò sữa 1. Địa điểm Vị trí xây dựng trang trại bò sữa có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương không? Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các công trình xây dựng khác, đến nguồn nước có đúng với các quy định hiện hành không? Trang trại có được thiết kế gồm các khu vực khác nhau không? Giữa các khu có tường rào, hàng rào ngăn cách không? 2. Thiết kế chuồng trại, kho và thiết bị chăn nuôi Hướng, kích thước, kiểu chuồng
 • Chứng nhận VietGAP cho cà phê
  Chứng nhận VietGAP cho cà phê
  Nội dung đánh giá chứng nhận VietGAP cho cà phê   1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất   Vùng sản xuất cà phê áp dụng theo VietGAP phải nằm trong vùng quy hoạch sản xuất cà phê được Nhà nước hoặc địa phương chấp thuận.  2. Giống   Giống tự sản xuất có hồ sơ ghi lại đầy đủ về:        - Xử lý hạt giống, xử lý cây con;        - Hoá chất sử dụng;              - Th