Tư vấn của VietCert

 • Hướng dẫn về chứng nhận
  Hướng dẫn về chứng nhận
  I. Lựa chọn tổ chức chứng nhận 1. Tại Việt Nam hiện có nhiều tổ chức chứng nhận (TCCN) cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 9000 và chứng nhận các tiêu chuẩn khác như ISO 14000, HACCP, chứng nhận sản phẩm... Các TCCN này có thể là chi nhánh của TCCN nước ngoài, đơn vị sự nghiệp dịch vụ kỹ thuật của các cơ quan nhà nước hoặc Công ty về chứng nhận của Việt Nam. 2. Chứng chỉ của các TCCN đã đăng ký hoạt động tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có giá trị pháp lý như nhau. Việc lựa TCCN nào là tùy thuộc và
 • ISO 9001 - Lợi ích khi áp dụng
  ISO 9001 - Lợi ích khi áp dụng
  Tổ chức lợi gì khi áp dụng ISO 9001 1. Về quản lý nội bộ:     - Giúp lãnh đạo quản lý hoạt động của doanh nghiệp khoa học và hiệu quả.     - Cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí.     - Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.     - Nâng cao năng suất, giảm phế phẩm và chi phí không cần thiết.     - Củng cố uy tín của lãnh đạo. &nb
 • Chứng nhận sản phẩm: Các câu hỏi thường gặp
  Chứng nhận sản phẩm: Các câu hỏi thường gặp
  1.   Chứng nhận sản phẩm là gì ?   Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba). 2.    Chứng nhận sản phẩm dựa trên những tiêu chuẩn nào ?   Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn là tiêu chuẩn
 • ISO 9001 - Các khái niệm cơ bản
  ISO 9001 - Các khái niệm cơ bản
    Tiêu chuẩn (Standard) Tiêu chuẩn là các quy định được công bố chính thức để tạo ra một sự thông hiểu và áp dụng thống nhất. Một tiêu chuẩn chứa đựng các thông số kỹ thuật hoặc các chuẩn mực rõ ràng được thiết lập để sử dụng một cách thống nhất như là quy tắc, hướng dẫn, hay là định nghĩa. Tiêu chuẩn có thể áp dụng cho bất cứ thực thể nào: vật liệu, sản phẩm, dịch vụ, phương pháp, quá trình, hệ thống…. Các tiêu chuẩn giúp cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Các tiêu chuẩn tăng cường việc trao
 • ISO 14001 - Các khái niệm cơ bản
  ISO 14001 - Các khái niệm cơ bản
    Môi trường (environment) Những thứ bao quanh nơi hoạt động của một tổ chức, kể cả không khí, nước, đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thực vật, hệ động vật, con người và các mối quan hệ qua lại của chúng.  Khía cạnh môi trường (environmental aspect) Yếu tố của các hoạt động hoặc sản phẩm của một tổ chức có thể tác động qua lại với môi trường. Tác động môi trường (environmental impact) Bất cứ một sự thay đổi nào của môi trường, dù là bất lợi hay có lợi, toàn bộ hoặc từng phần do c
 • Tìm hiểu về Lấy mẫu đại diện phục vụ thử nghiệm và thử nghiệm mẫu điển hình
  Tìm hiểu về Lấy mẫu đại diện phục vụ thử nghiệm và thử nghiệm mẫu điển hình
  Lấy mẫu đại diện phục vụ thử nghiệm: Là việc lấy mẫu để thu được một phần nhỏ từ một lô sản phẩm được sản xuất theo cùng một thiết kế, trong cùng một điều kiện và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu sao cho mẫu được lấy sẽ đại diện cho giá trị trung bình đặc trưng của lô sản phẩm. Ví dụ: Mỗi loại sản phẩm sẽ được lấy lặp lại tại các vị trí riêng lẻ khác nhau của lô sản phẩm, mẫu tại các vị trí như vậy được gọi là mẫu đại diện. Sau đó các mẫu đại diện ở mỗi vị trí của từng loại sẽ được gộp lại bằng cách