Thực phẩm

 • Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước
  Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước
  Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật. Trường hợp thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng sản xuất trong nước, hồ sơ gồm:   1. Hồ sơ pháp lý chung: 01 bộ  a) Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân); b) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc đối tượng phả
 • Dấu hợp quy sản phẩm thực phẩm
  Dấu hợp quy sản phẩm thực phẩm
  Dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp quy hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gắn cho sản phẩm, hàng hoá được công bố hợp quy sau khi đã đăng ký công bố hợp quy. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sau khi được chứng nhận hợp quy tự thể hiện dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hoá hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hoá ở vị trí dễ thấy, dễ đọc, đồng thời được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo sản phẩm, hàng hoá đã được chứng nhận hợp
 • Cơ quan tiếp nhận bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
  Cơ quan tiếp nhận bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
  1. Cục An toàn thực phẩm Có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, bao gồm:  Sản phẩm sản xuất trong nước: -    Thực phẩm chức năng; -    Phụ gia thực phẩm; -    Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; Sản phẩm nhập khẩu: -    Thực phẩm chức năng; -    Phụ gia thực phẩm; - &nbs
 • Bản thông tin chi tiết về sản phẩm
  Bản thông tin chi tiết về sản phẩm
  Các thông tin bắt buộc công bố: 1. Tên sản phẩm 2. Thành phần cấu tạo  3. Thời hạn sử dụng 4. Hướng dẫn sử dụng 5. Chỉ tiêu công bố 6. Quy trình sản xuất hoặc công nghệ 7. Chất liệu bao gói, cách thức bao gói (có ảnh hưởng đến chất lượng và thời hạn sửa dụng của sản phẩm) 8. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa 9. Số lô sản phẩm (không bắt buộc)
 • Các hình thức quản lý đối với thực phẩm tiêu dùng
  Các hình thức quản lý đối với thực phẩm tiêu dùng
  1. Đăng ký chất lượng hàng hóa (là sản phẩm cuối cùng)   2. Kiểm tra, kiểm nghiệm (thanh tra chuyên ngành) định kỳ hoặc đột xuất tại cơ sở và trên thị trường đối với sản phẩm cuối cùng.  Nội dung cụ thể gồm: a) An toàn vệ sinh (không gây nhiễm độc hoặc nhiễm khuẩn quá liều tối đa cho phép) b) An toàn về dinh dưỡng (phù hợp lứa tuổi, thể trạng, bệnh lý, nghề nghiệp) c) An toàn về chất lượng chủ yếu (không gian dối hoặc làm kém hơn so với mức công bố) d) An toàn về ghi nhãn (đúng, đủ theo quy
 • Thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn
  Thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn
  1. Sản xuất sản phẩm là nguyên liệu (Primary Production): Gồm từ khâu chọn giống, quy hoạch vùng trồng trọt, chăn nuôi an toàn, quản lý an toàn thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi cho đến khi thu hoạch, kiểm dịch, chế biến và bảo quản sau thu hoạch nhằm làm nguyên liệu để đưa ra thị trường (bán lẻ và bán buôn cho các doanh nghiệp lớn, có thể để sản xuất thực phẩm cho người hoặc làm thức ăn chăn nuôi). Tức là cả quá trình hình thành thực phẩm n