Thuật ngữ

 • IRCA
  IRCA
  IRCA (International Register of Certificated Auditors) là tổ chức chứng nhận chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý, trụ sở tại London – Vương Quốc Anh. IRCA đã chứng nhận cho trên 14,750 chuyên gia đánh giá từ 150 quốc gia. Dịch vụ chứng nhận của IRCA: - Chứng nhận chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý/ certification of auditors of management systems. - Chứng nhận khóa đào tạo và tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá.
 • Dấu hợp quy
  Dấu hợp quy
  Dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp quy hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gắn cho sản phẩm, hàng hoá được công bố hợp quy sau khi đã đăng ký công bố hợp quy. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sau khi được chứng nhận hợp quy tự thể hiện dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hoá hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hoá ở vị trí dễ thấy, dễ đọc, đồng thời được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo sản phẩm, hàng hoá đã được chứng nhận hợp
 • Dấu hợp chuẩn
  Dấu hợp chuẩn
  Dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp cấp cho đối tượng được chứng nhận hợp chuẩn. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sau khi được chứng nhận hợp chuẩn tự thể hiện dấu hợp chuẩn trên sản phẩm, hàng hoá, bao gói sản phẩm, hàng hoá, tài liệu về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường đã được chứng nhận hợp chuẩn. 1. Dấu hợp chuẩn có hình dạng, kết cấu và cách thể hiện dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp quy định theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 2. Dấu
 • Thực phẩm bao gói sẵn
  Thực phẩm bao gói sẵn
  Thực phẩm bao gói sẵn là sản phẩm đã qua chế biến, bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh,sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến hoặc sử dụng để ăn ngay.
 • Thực phẩm chức năng
  Thực phẩm chức năng
  Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật.
 • Chất hỗ trợ chễ biến thực phẩm
  Chất hỗ trợ chễ biến thực phẩm
  Chất hỗ trợ chễ biến thực phẩm là chất được sử dụng trong quá trình chế  biến  nguyên  liệu  thực  phẩm  hoặc  thành  phần  thực  phẩm  nhằm  hoàn  thiện công nghệ xử lý, chế biến thực phẩm.