Thuật ngữ

 • Tư vấn VietGAP
  Tư vấn VietGAP
  Tư vấn VietGAP là hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cơ sở sản xuất áp dụng VietGAP và đánh giá nội bộ.
 • Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
  Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
  Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practices - GAP) là tập hợp các tiêu chí do tổ chức, quốc gia, nhóm quốc gia ban hành hướng dẫn người sản xuất áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động.
 • Chứng nhận VietGAP
  Chứng nhận VietGAP
  Chứng nhận VietGAP là hoạt động đánh giá, xác nhận của tổ chức chứng nhận VietGAP đối với sản phẩm được sản xuất và/hoặc sơ chế (sản xuất/sơ chế) phù hợp với VietGAP.
 • Chứng nhận
  Chứng nhận
  1. Chứng nhận là gì? Tiêu chuẩn ISO/IEC 17000:2004 Đánh giá sự phù hợp -- Từ vựng và các nguyên tắc chung, mục 5.5 nêu định nghĩa về chứng nhận: "Xác nhận sự phù hợp của bên thứ ba đối với các sản phẩm, quá trình, hệ thống hoặc chuyên gia".  Quá trình chứng nhận được triển khai bởi một tổ chức không có quan hệ thương mại với tổ chức được chứng nhận (không phải nhà cung cấp hoặc khách hàng). Các tổ chức chứng nhận được công nhận sẽ thực hiện cuộc đánh giá và nếu sản phẩm, quá trình, hệ thống
 • 5S
  5S
  1. 5S là gì? 5S là viết tắt của năm từ tiếng Nhật bắt đầu là chữ S sau khi phiên âm sang hệ chữ Latinh gồm: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu và Shitsuke. Trong tiếng Việt, để dễ nhớ và giữ nguyên 5 chữ S đầu tiên, chúng ta có thể sử dụng các từ tương đương như sau: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng. Khái niệm 5S có nguồn gốc từ Nhật Bản và xuất phát từ triết lý “Quản lý tốt nơi làm việc sẽ mang lại hiệu suất làm việc cao hơn”. 5S là khởi đầu của một cuộc sống năng suất, tạo ra một môi trườ
 • HACCP
  HACCP
  1. HACCP là gì? HACCP - Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (Hazard Analysis and Critical Control Poin - HACCP) là một hệ thống các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa toàn diện và hiệu quả trong quá trình sản xuất từ nguyên liệu - bán thành phẩm - thành phẩm, kiểm soát các yếu tố nhà xưởng, trang thiết bị, công nghệ, môi trường, con người tham gia quá trình và đặc biệt phân tích, xác lập và tổ chức kiểm soát các điểm trọng yếu dễ phát sinh trong quá trình tránh những rủi ro liên quan đến