Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

altSứ mệnh của VietCert

 

1. Cung cấp dịch vụ chứng nhận chuyên nghiệp, tạo dựng lòng tin của người sử dụng và nâng cao giá trị cho khách hàng và các bên liên quan.


2. Xây dựng một công ty chú trọng các điều kiện để mỗi thành viên phát triển về nghề nghiệp, phát huy các năng lực của bản thân và cùng tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.


3. Là nhân tố tích cực, thực hiện các đóng góp thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

 

Các giá trị cốt lõi

 

1. Chăm chỉ và Kiên trì


2. Học tập và Đổi mới


3. Chung sức và Chia sẻ