Các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc sản xuất và kinh doanh phân bón

Tác giả: Ths. Cẩm Hà

 

Theo các quy định hiện hành, để sản xuất một loại phân bón mới và đưa vào kinh doanh trên thị trường thì các đơn vị sản xuất phân bón phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý sau:

Khảo nghiệm