ISO 22000

 • Tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000
  Tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000
  Theo giấy chứng nhận này, VietCert được chỉ định chứng nhận ISO 22000. File chỉ định tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 Chứng nhận ISO 22000
 • ISO 22000 là gì ?
  ISO 22000 là gì ?
  Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được triển khai áp dụng cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.   Tag: Chứng nhận ISO 22000 | Chung nhan ISO 22000  
 • Nội dung tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?
  Nội dung tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?
  Là - Trao đổi thông tin hai chiều. Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức áp dụng tiêu chuẩn chủ động trao đổi thông tin với các bên hữu quan chính yếu để hiểu nhu cầu và yêu cầu của họ cũng như thông báo cho họ về bất cứ khác biệt nào đói. -      Quản lý hệ thống. ISO 22000 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn IS0 9000 trường để nâng cao hiệu quả việc thực hiện hệ thống quản lý an tòan vệ sinh thực phẩm. Các hệ thống này được xây dựng, vận hành và cập nhật trong khuôn khổ hệ thống đã được xâ
 • Lợi ích của ISO 22000 là gì?
  Lợi ích của ISO 22000 là gì?
  - Tạo ấn tượng tốt với khách hàng - Tăng tính minh bạch - Hợp lý hóa dây chuyền sản xuất - Giám thiểu các rủi ro đáng kể trong thực phẩm - Kiểm soát có hiệu lực các quá trình nội bộ và giảm thiểu các nguy cơ sai lỗi - Tăng thêm động lực cho người lao động bằng cách chú trọng vào hiệu qủa thực hiện công việc được giao - Là  tín hiệu tốt về tinh thần chủ động hướng đến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp - Chú trọng giải quyết tiếp các thách thức khách của doanh nghiệp   Tag:
 • Nếu đã được chứng nhận ISO 9001 thì có cần thay thế bằng tiêu chuẩn ISO 22000 không?
  Nếu đã được chứng nhận ISO 9001 thì có cần thay thế bằng tiêu chuẩn ISO 22000 không?
  Đây là hai khía cạnh khác nhau. Tiêu chuẩn ISO 22000 nên được xem là phần bổ sung cần thiết cho tiêu chuẩn ISO 9001 chứ không phải là một tiêu chuẩn đứng riêng: - Tiêu chuẩn ISO 22000 đặc biệt chú trọng đến an toàn vệ sinh thực phẩm và đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt với các dây chuyền sản xuất thực phẩm. Tiêu chuẩn này có thể được các nhà bán lẻ và các cơ quan hữu quan yêu cầu như một giấy phép sản xuất. - ISO 9001 đề cập đến chất lượng bao trùm ngoài yếu tố sản phẩm như các hoạt động kinh doanh tiếp th
 • Chứng nhận ISO 22000
  Chứng nhận ISO 22000
  ISO 22000 - Bằng chứng cam kết về an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp Tiêu chuần ISO 22000 là gì? Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được triển khai để chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về hệ thống trao đổi thông tin, hệ thống quản lý và kiểm soát rủi ro. Lợi ích chủ yếu của chứng nhận ISO 22000 là gì?    - Tạo ấn tượng tốt hơn đối với khách hàng.    - Tăng tính minh bạch.    - T