ISO 22000

 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000 (FM.22000)
  Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000 (FM.22000)
  I. ISO 22000 LÀ GÌ? 1. ISO 22000 là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. 2. Tiêu chuẩn ISO 22000 được xây dựng bởi sự đóng góp của 187 quốc gia thành viên trên thế giới. Tiêu chu
 • ISO 22000 - Các khái niệm cơ bản
  ISO 22000 - Các khái niệm cơ bản
    An toàn thực phẩm (food safety) Khái niệm chỉ ra thực phẩm sẽ không gây nguy hại cho người tiêu dùng khi được chế biến và/hoặc ăn theo đúng mục đích sử dụng dự kiến. An toàn thực phẩm liên quan đến sự có mặt của các mối nguy hại về an toàn thực phẩm mà không bao gồm các khía cạnh khác liên quan đến sức khoẻ con người, ví dụ như thiếu dinh dưỡng.   Chính sách an toàn thực phẩm (food safety policy) Ý định và định hướng chung của tổ chức liên quan đến an toàn thực phẩm được tuyên bố chính thức
 • Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000
  Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000
  Tiêu chuẩn ISO22000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn được xây dựng nhằm đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn cũng nhằm mục đích cung cấp một hệ thống kiểm soát để loại trừ bất kỳ một điểm mất an toàn nào trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp công cụ cho việc thực hiên HACCP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm vì tiêu chuẩn được xây dựng có khả năng phù hợp với mọi nhà sản xuất tron