ISO 14001 - Các khái niệm cơ bản

 

Môi trường (environment)
Những thứ bao quanh nơi hoạt động của một tổ chức, kể cả không khí, nước, đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thực vật, hệ động vật, con người và các mối quan hệ qua lại của chúng.

 

Khía cạnh môi trường (environmental aspect)
Yếu tố của các hoạt động hoặc sản phẩm của một tổ chức có thể tác động qua lại với môi trường.


Tác động môi trường (environmental impact)
Bất cứ một sự thay đổi nào của môi trường, dù là bất lợi hay có lợi, toàn bộ hoặc từng phần do các khía cạnh môi trường của tổ chức gây ra.


Hệ thống quản lí môi trường (environmental management system)
Một phần của hệ thống quản lí của một tổ chức được sử dụng để triển khai và áp dụng chính sách môi trường của tổ chức.


Chính sách môi trường (environmental policy)
Tuyên bố một cách chính thức của lãnh đạo cao nhất về ý đồ và định hướng chung đối với kết quả hoạt động môi trường của một tổ chức.


Mục tiêu môi trường (environmental objectives)
Mục tiêu tổng thể về môi trường, phù hợp với chính sách môi trường mà tổ chức tự đặt ra cho mình nhằm đạt tới.


Chỉ tiêu môi trường (environmental target)
Yêu cầu cụ thể, khả thi về kết quả thực hiện cụ thể của một tổ chức hoặc một bộ phận của nó, yêu cầu này xuất phát từ các mục tiêu môi trường và cần phải đề ra, phải đạt được để vươn tới các mục tiêu đó.


Sự phù hợp (conformity)
Sự đáp ứng một yêu cầu


Sự không phù hợp (nonconformity)
Sự không đáp ứng một yêu cầu


Khắc phục (Correction)
Hành động để loại bỏ sự không phù đã được phát hiện.


Hành động khắc phục (Corrective actions)
Hành động để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay tình trạng không mong muốn khác.


Cải tiến liên tục (Continual improvement)
Hoạt động lặp lại để nâng cao khả năng thực hiện các yêu cầu.

 Khách hàng nói về chúng tôi
Ảnh VietCert

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Hỗ trợ khách hàng 24/7 bất kỳ lúc nào bạn cần hãy gọi cho chúng tôi

Hà Nội

0905. 209 089 Ms.Trà

04.62600441 Ms.Vân

Hải Phòng

0905 240 089 Ms.Trâm

031 650 6969 Ms.Hoa

Đà Nẵng

0914 020 795 Ms.Dung

0511 36563399 Mr.Chung

Sài Gòn

0905 527 089 Mr.Linh

0968 434 199 Ms.Tâm

Cần Thơ

0905 158 290 Mr.Anh

0903 561 159 Ms.Nhung

Đăk Lăk

0905 935 699 Mr.Trinh

0968 434 199 Ms.Tâm

Lào Cai

0905 727 089 Mr.Chung

0905 924 299 Mr.Hùng

Lạng Sơn

0903 525 899 Mr.Đạt

0905 357 459 Ms.Vân