Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Ngày 15/02/2012, Cục trưởng Cục Chăn nuôi đã ký Quyết định số 97/QĐ-CN-TTPC về việc chỉ định Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy -  VietCert chứng nhận hợp quy Thức ăn chăn nuôi.
Theo quyết định này, Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy -  VietCert đủ năng lực thực hiện việc chứng nhận thức ăn chăn nuôi phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau:
-    Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà QCVN 01-10:2009/BNNPTNT
-    Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt QCVN 01-11:2009/BNNPTNT
-    Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn QCVN 01-12:2009/BNNPTNT

-    Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho bê và bò QCVN 01-13:2009/BNNPTNT

-    Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm QCVN 01-77:2011/BNNPTNT
-    Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi QCVN 01-78:2011/BNNPTNT

Xem file Quyết định tại đây

 

Tags: Chứng nhận ISO 9001 | Chứng nhận ISO 14001 | Chứng nhận ISO 22000 | Chứng nhận HACCP | Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật | Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi | Chứng nhận hợp quy phân bón | Chứng nhận hợp quy thực phẩm | Chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt | Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi | Hợp quy tương thích điện từ | Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em | Hợp quy thép làm cốt bê tông | Chứng nhận hợp quy thiết bị Điện - Điện tử | Chứng nhận hợp quy|Chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật|Chứng nhận thực phẩm|Chứng nhận hợp quy thực phẩm|Chứng nhận hợp quy phân bón|Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Hợp quy