Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi

Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi?

 

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm thức ăn chăn nuôi được công bố với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (các quy chuẩn thức ăn chăn nuôi được ban hành theo Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

a) Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (như Vietcert) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thực hiện;

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy, tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải thực hiện việc thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật chỉ định;

c) Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

 

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại địa phương (thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc). Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

a) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

       -   Bản công bố hợp quy thức ăn gia súc theo mẫu quy định;

       -   Bản sao chứng chỉ chứng nhận hợp quy thức ăn gia súc do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

       -   Bản mô tả chung về sản phẩm thức ăn gia súc.

b) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết qủa tự đánh giá của tổchức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

       -   Bản công bố hợp quy thức ăn gia súc theo mẫu quy định;

       -   Bản mô tả chung về sản phẩm thức ăn gia súc;

       -   Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn;

       -   Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

       -   Kế hoạch giám sát định kỳ;

       -   Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

 

Các đơn vị có nhu cầu tư vấn và đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi hoặc muốn biết thêm thông tin xin liên hệ trực tiếp:

Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy – VietCert

Trụ sở Hà Nội: 0905.924299 - Trụ sở HCM: 0905.357459 – Trụ sở Ðà Nặng: 0935.711299 - Trụ sở Cần Thơ: 0905.935699 - Trụ sở DakLak: 0905.527089.
Email: info@vietcert.org
Website: www.vietcert.org

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.