Hợp quy

 • Các câu hỏi thường gặp về chứng nhận hợp quy sản phẩm
  Các câu hỏi thường gặp về chứng nhận hợp quy sản phẩm
  1.   Chứng nhận sản phẩm hợp quy là gì ?   Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba). 2.    Chứng nhận sản phẩm dựa trên những quy chuẩn nào ? Quy chuẩn dùng để chứng nhận hợp quy là quy chuẩ
 • Dấu hợp quy
  Dấu hợp quy
  Dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp quy hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gắn cho sản phẩm, hàng hoá được công bố hợp quy sau khi đã đăng ký công bố hợp quy. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sau khi được chứng nhận hợp quy tự thể hiện dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hoá hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hoá ở vị trí dễ thấy, dễ đọc, đồng thời được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo sản phẩm, hàng hoá đã được chứng nhận hợp
 • Phương thức đánh giá hợp quy
  Phương thức đánh giá hợp quy
  Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây: a) Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình; b) Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình, kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường; c) Phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất; d) Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình, kết hợp đánh g
 • Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy
  Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy
  Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới cơ quan chuyên ngành và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân. Thành phần hồ sơ được quy định như sau   1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:a) Bản công bố hợp quy; b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất,
 • Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy
  Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy
  Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo Thông tư 55 của Bộ Nông nghiệp 1. Hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy: a) Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 của Thông tư 55; b) Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp; c) Bản mô tả chung về sản phẩm, hà
 • Trình tự, thủ tục công bố hợp quy
  Trình tự, thủ tục công bố hợp quy
  Việc công bố hợp quy được thực hiện theo các bước sau:   1. Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp quy). a) Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện. Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù