Hợp quy

 • Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
  Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
  Hợp quy thức ăn chăn nuôi 1. Thức ăn chăn nuôi là gì? Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm có nguồn gốc thực vật, động vật, vi sinh vật, khoáng vật, những sản phẩm hóa học, công nghệ sinh học…, những sản phẩm này cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho con vật theo đường miệng, đảm bảo cho con vật khỏe mạnh, sinh trưởng, sinh sản và sản xuất bình thường trong một thời gian dài.   2. Phân loại thức ăn chăn nuôi ?  Dựa trên nguồn gốc, thức ăn chăn nuôi gồm các loại sau: ·  &
 • Chứng nhận hợp quy phân bón
  Chứng nhận hợp quy phân bón
  Hợp quy phân bón  Vì sao phải chứng nhận hợp quy phân bón? Trong sản xuất nông nghiệp, phân bón là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến năng suất và chất lượng nông sản. Tuy nhiên, phân bón cũng chính là những loại hoá chất nếu được sử dụng đúng theo quy định sẽ phát huy được những ưu thế, tác dụng đem lại sự màu mỡ cho đất đai, đem lại sản phẩm trồng trọt nuôi sống con người, gia súc. Ngược lại nếu không được sử dụng đúng theo quy định, phân bón lại chính là một trong những tá
 • Chứng nhận Hợp quy là gì ?
  Chứng nhận Hợp quy là gì ?
  Chứng nhận hợp quy Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật: Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.   Đối tượng chứng nhận hợp quy Là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế