Bản tin

 • Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng
  Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng
  Quy định về chứng nhận hợp quy hàng hóa là vật liệu xây dựng theo Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 Thông tư này hướng dẫn việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng trong nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng. Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩmQuy định về chứng nhận hợp quy hàng hóa là vật liệu xây dựng theo Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/1
 • Nghị định quản lý thức ăn chăn nuôi
  Nghị định quản lý thức ăn chăn nuôi
  THỨC ĂN CHĂN NUÔI Ngày 05 tháng 02 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi. Nghị định này quy định về sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi, quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, và các hành vi vi pạm hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Nghị định gồm 7 chương, 24 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động liên quan đến thức ăn chăn nuôi trên lãnh thổ Việt nam. Dưới đây là
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức chứng nhận sự phù hợp
  Quyền và nghĩa vụ của tổ chức chứng nhận sự phù hợp
  1. Tổ chức chứng nhận sự phù hợp có các quyền sau đây: a) Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật; b) Giao quyền sử dụng dấu hợp chuẩn hoặc dấu hợp quy cho tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hoá đã được chứng nhận hợp chuẩn hoặc chứng nhận hợp quy; c) Thu hồi giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc giấy chứng nhận hợp quy, quyền sử dụng dấu hợp chuẩn hoặc dấu hợp quy đã cấp. 2. Tổ chức
 • Chứng nhận hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi
  Chứng nhận hợp quy sản phẩm thức ăn chăn nuôi
  1. Thức ăn chăn nuôi là gì ? Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm có nguồn gốc thực vật, động vật, vi sinh vật, khoáng vật, những sản phẩm hóa học, công nghệ sinh học…, những sản phẩm này cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho con vật theo đường miệng, đảm bảo cho con vật khỏe mạnh, sinh trưởng, sinh sản và sản xuất bình thường trong một thời gian dài.   2. Phân loại thức ăn chăn nuôi ?  Dựa trên nguồn gốc, thức ăn chăn nuôi gồm các loại sau: ·     &nb
 • Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy - tự nguyện và bắt buộc
  Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy - tự nguyện và bắt buộc
  Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ra đời là một bước đột phá trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Nó góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình quản lý, thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hoá tại doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm hàng hoá, phù hợp với các yêu cầu của Hội nhập kinh tế và đặc biệt là các yêu cầu của WTO khi mà Việt Nam đã chính thức là thành viên của WTO. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thể hiện rõ quan điểm về tính tự nguyện về áp dụng tiêu chu