Đào tạo

 • Thông Báo Chiêu Sinh Khóa Đào Tạo “Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn Iso 14001”
  Thông Báo Chiêu Sinh Khóa Đào Tạo “Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn Iso 14001”
  Trong những năm gần đây, thế giới đang phải chứng kiến và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của sự suy thoái môi trường. Một trong những nguyên nhân gây tác động lớn đến môi trường là sự ô nhiễm từ các nhà máy, các chất thải công nghiệp. Vì thế, quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường (BVMT) và chống ô nhiễm đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia trên thế giới. Xuất phát từ nhu cầu cần trang bị kiến thức để quản lý hiệu quả hơn những hoạt động, sản phẩm và dịch vụ về khía cạnh mô
 • VietCert tổ chức thành công lớp đào tạo hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP ngày 16-18/09/2012
  VietCert tổ chức thành công lớp đào tạo hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP ngày 16-18/09/2012
  Phòng đào tạo VietCert Từ ngày 16/09/2012 đến ngày 18/09/2012, Tổ chức chứng nhận VietCert đã tổ chức lớp học hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP cho 40 sinh viên các trường đại học tại Tp. Đà Nẵng. Trải qua 3 ngày học tập, các học viên đã được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng và áp dụng hệ thống HACCP. Hệ thống này giúp nhận diện các mối nguy cụ thể (hóa, lý, sinh học) đối với từng loại thực phẩm cũng như quy trình chế biến để đưa ra các biện phá
 • Đào tạo các công cụ quản lý
  Đào tạo các công cụ quản lý
  Vietcert thường xuyên mở các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9000, ISO 14000 được IRCA phê duyệt. Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức các khóa đào tạo phổ biến, cập nhật kiến thức về các tiêu chuẩn hệ thống quản lý như ISO 9000, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 22000....