Hợp chuẩn

 • Dấu hợp chuẩn
  Dấu hợp chuẩn
  Dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp cấp cho đối tượng được chứng nhận hợp chuẩn. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sau khi được chứng nhận hợp chuẩn tự thể hiện dấu hợp chuẩn trên sản phẩm, hàng hoá, bao gói sản phẩm, hàng hoá, tài liệu về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường đã được chứng nhận hợp chuẩn. 1. Dấu hợp chuẩn có hình dạng, kết cấu và cách thể hiện dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp quy định theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 2. Dấu
 • Chứng nhận hợp chuẩn
  Chứng nhận hợp chuẩn
  Ngày 25/10/2012, VIETCERT được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (TĐC) - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận số 1773/TĐC-HCHQ về việc đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với lĩnh vực sản phẩm hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn. Theo giấy chứng nhận này, VIETCERT được chỉ định chứng nhận thêm 191 sản phẩm các loại thuộc các nhóm, bao gồm:      - Nhóm sản phẩm Nông nghiệp: Phân bón; Thuốc trừ dịch hại và các hoá chất nông nghiệp (thuốc BVTV); Thức ăn gia súc, gia cầm, th
 • Đánh giá sự phù hợp và thuận lợi hoá thương mại
  Đánh giá sự phù hợp và thuận lợi hoá thương mại
  Hài hoà các thủ tục đánh giá sự phù hợp toàn thế giới có những lợi ích to lớn trong thương mại quốc tế nói chung. Hiệp định giữa các quốc gia hoặc khu vực về chấp nhận lẫn nhau các yêu cầu, phương pháp đánh giá, các kết quả thử nghiệm hoặc giám định, v.v. có thể giúp giảm thiểu hoặc loại bỏ các rào cản kỹ thuật trong thương mại. Đây là những thủ tục hoặc yêu cầu liên quan tới nhập khẩu và tiếp cận thị trường khác nhau giữa các quốc gia và có thể ngăn chặn hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào một quốc
 • Đánh giá sự phù hợp
  Đánh giá sự phù hợp
  Thủ tục được quốc tế thừa nhận Đánh giá sự phù hợp là một thủ tục được quốc tế thừa nhận để chứng tỏ rằng các yêu cầu cụ thể đối với một sản phẩm, quy trình, hệ thống, con người hay tổ chức đã được đáp ứng. Đánh giá sự phù hợp đóng một vai trò quan trọng cho thương mại và sự phát triển bền vững. Tại các quốc gia đang phát triển, hoạt động đánh giá sự phù hợp thường ít phát triển hơn so với các nước công nghiệp hoá. Mục đích của đánh giá sự phù hợp là cung cấp lòng tin cho người sử dụng rằng
 • Chất lượng và đặc điểm của chất lượng
  Chất lượng và đặc điểm của chất lượng
  Chất lượng là một khái niệm quá quen thuộc với loài người ngay từ những thời cổ đại, tuy nhiên chất lượng cũng là một khái niệm gây nhiều tranh cãi. Tùy theo đối tượng sử dụng, từ "chất lượng" có ý nghĩa khác nhau. Người sản xuất coi chất lượng là điều họ phi làm để đáp ứng các qui định và yêu cầu do khách hàng đặt ra, để được khách hàng chấp nhận. Chất lượng được so sánh với chất lượng của đối thủ cạnh tranh và đi kèm theo các chi phí, giá cả. Do con người và nền văn hóa trên thế giới khác nhau
 • Quản lý chất lượng
  Quản lý chất lượng
  Chất lượng không tự sinh ra; chất lượng không phải là một kết qủa ngẫu nhiên, nó là kết qủa của sự tác động của hàng loạt yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần phải quản lý một cách đúng đắn các yếu tố này. Hoạt động quản lý trong lĩnh vực chất lượng được gọi là quản lý chất lượng. Phải có hiểu biết và kinh nghiệm đúng đắn về quản lý chất lượng mới giải quyết tốt bài toán chất lượng. Quản lý chất lượng đã được áp dụng trong mọi ngành công nghiệp, không chỉ trong sản