Hỏi đáp

 • NC là gì ?
  NC là gì ?
  NC là viết tắt của từ Nonconformity - sự không phù hợp, trong đánh giá khi phát hiện lỗi, chuyên gia đánh giá sẽ gọi lỗi đó là NC.  
 • Việc áp dụng ISO 9001 có cần thay đổi cơ sở hạ tầng ?
  Việc áp dụng ISO 9001 có cần thay đổi cơ sở hạ tầng ?
  Điều khoản quy định cơ sở hạ tầng được quy định tại điều khoản 6.3 và 6.4 tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn quy định doanh nghiệp phải có cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc phù hợp với việc sản xuất sản phẩm. Vì vậy việc doanh nghiệp có đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ giúp cho điều kiện sản xuất được tốt hơn chứ không phải một yêu cầu bắt buộc - vấn đề doanh nghiệp sẽ chứng minh điều kiện hiện tại đã đáp ứng yêu cầu sản xuất, phù hợp với trình độ công nghệ hiện có của doanh nghiệp.
 • Có cần thiết phải mời tư vấn ISO 9001:2008 khi công ty đã có chứng nhận ISO 9001:2000 ?
  Có cần thiết phải mời tư vấn ISO 9001:2008 khi công ty đã có chứng nhận ISO 9001:2000 ?
  Việc cần thiết mời tư vấn hay không phụ thuộc vào quyết định của công ty bạn (nếu có thời gian và người am hiểu rõ tiêu chuẩn) vì sự thay đổi của phiên bản ISO 9001:2008 là không nhiều so với phiên bản cũ, tuy nhiên có hai lý do bạn cần cân nhắc trước khi quyết định: Thứ nhất: Sau một thời gian áp dụng tiêu chuẩn cũ ISO 9001:2000, công ty bạn cần soát xét lại hệ thống để đảm bảo phù hợp hơn, cũng như việc đào tạo nhận thức chất lượng cho nhân viên mới và tái đào tạo (Refresh) đối với nhân viên cũ . Thứ ha
 • Thời gian tư vấn ISO 9001 mất bao lâu ?
  Thời gian tư vấn ISO 9001 mất bao lâu ?
  Tùy theo quy mô và sự quyết tâm của doanh nghiệp (từ 3 tháng - 01 năm).
 • Chi phí tư vấn và chứng nhận ISO 9000 bao nhiêu ?
  Chi phí tư vấn và chứng nhận ISO 9000 bao nhiêu ?
  Giá chi phí cho dich vu tư vấn và chứng nhận sẽ phụ thuộc vào quy mô, địa điểm của tổ chức, việc xác định giá chính xác sẽ phải thông qua họat động khảo sát tổ chức, tuy nhiên chi phí đào tạo &  tư vấn khoảng từ 2500 USD - 7000 USD, phí chứng nhận 1000 USD - 5000 USD.
 • Điều kiện áp dụng ISO 9000 ?
  Điều kiện áp dụng ISO 9000 ?
  Điều kiện áp dụng ISO 9000 không phụ thuộc vào quy mô, lọai hình mà phụ thuộc vào:       - Sự quyết tâm của lãnh đạo         - Sự am hiểu thấu đáo của nhân viên về vấn đề chất lượng