Hỏi đáp

 • Chứng nhận hợp quy sản phẩm
  Chứng nhận hợp quy sản phẩm
  CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PHÙ HỢP QUY CHUẨN - PRODUCT CONFORMITY REGULATORY CERTIFICATION   Để được chứng nhận hợp quy doanh nghiệp cần đạt được các điều kiện sau (Enterprises must be suitable for these conditions to be certificated the product comformity regulation):
 • Các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc sản xuất và kinh doanh phân bón
  Các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc sản xuất và kinh doanh phân bón
  Tác giả: Ths. Cẩm Hà   Theo các quy định hiện hành, để sản xuất một loại phân bón mới và đưa vào kinh doanh trên thị trường thì các đơn vị sản xuất phân bón phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý sau:
 • Lợi ích khi sản phẩm được chứng nhận hợp quy bởi VietCert
  Lợi ích khi sản phẩm được chứng nhận hợp quy bởi VietCert
  Nhà sản xuất/doanh nghiệp được sử dụng dấu chứng nhận (do VietCert cấp) trực tiếp trên sản phẩm hay bao bì của sản phẩm, trên các tài liệu kỹ thuật hay các tài liệu có liên quan của sản phẩm nhằm mục đích quảng bá cho sản phẩm;  Hầu hết giấy chứng nhận do VietCert cấp được thừa nhận khi tham gia thầu/ đấu thầu hay khi cung cấp sản phẩm cho dự án, công trình, hệ thống của các lĩnh vực/ngành có liên quan. Tạo được niềm tin với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm đã được đánh giá/xác nhận bởi
 • Khảo nghiệm và chứng nhận hợp quy phân bón
  Khảo nghiệm và chứng nhận hợp quy phân bón
  Về nội dung của chứng nhận hợp quy phân bón, chúng tôi đã đề cập trong một bài viết khác. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ trình bày về quy trình khảo nghiệm phân bón và làm rõ những khác biệt trong việc khảo nghiệm và chứng nhận hợp quy phân bón.   1.  Khảo nghiệm phân bón là gì? Khảo nghiệm phân bón là quá trình bố trí thử nghiệm đồng ruộng ở quy mô vừa và nhỏ đối với các sản phẩm phân bón mới nhằm theo dõi, đánh giá hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế của phân bón đố
 • Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là gì?
  Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là gì?
  1. Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là dấu hiệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 2. Dấu hợp chuẩn được cấp cho sản phẩm, hàng hoá sau khi sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp chuẩn. 3. Dấu hợp quy được cấp cho sản phẩm, hàng hoá sau khi sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.  
 • Quy chuẩn kỹ thuật là gì, các loại quy chuẩn?
  Quy chuẩn kỹ thuật là gì, các loại quy chuẩn?
  Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng. Các l