Hỏi đáp

 • Chi phí tư vấn và chứng nhận ISO 14000 bao nhiêu ?
  Chi phí tư vấn và chứng nhận ISO 14000 bao nhiêu ?
  Giá chi phí cho dich vu tư vấn và chứng nhận sẽ phụ thuộc vào quy mô, địa điểm của tổ chức, việc xác định giá chính xác sẽ phải thông qua hoạt động khảo sát tổ chức, tuy nhiên chi phí đào tạo & tư vấn khoảng từ 2.500 USD - 10.000 USD, phí chứng nhận 2000 USD - 10.000 USD.  
 • Phiên bản ISO 1400 mới nhất là gì ?
  Phiên bản ISO 1400 mới nhất là gì ?
  Phiên bản ISO 14001: 2004 ra đời đã thay thế phiên bản ISO 14001: 1996. Việc soát xét sửa đổi phụ lục xủa  ISO 14001:2004/Cor.1:2009. Tương đương TCVN ISO 14001:2010  
 • Các tiêu chí để được đạt giấy chứng nhận ISO 14000 ?
  Các tiêu chí để được đạt giấy chứng nhận ISO 14000 ?
  Để đạt được giấy chứng nhận ISO 14001, trong lần đánh giá chứng nhận tại công ty bạn, thì công ty bạn không được xảy ra điểm không phù hợp nghiêm trọng (không làm các yêu cầu của ISO 14001, hoặc là làm không đúng yêu cầu, nhưng việc không làm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quản lý môi trường) và chỉ có một điểm không phù hợp nhỏ (làm không đúng yêu cầu nhưng không ảnh hưởng lớn đến việc quản lý môi trường).     Các yêu cầu cơ bản của ISO 140001 là để đạt chứng nhận:    
 • Có cần thiết phải thuê nhà tư vấn để hướng dẫn triển khai ISO 14000 ?
  Có cần thiết phải thuê nhà tư vấn để hướng dẫn triển khai ISO 14000 ?
  Tổ chức thể tự triển khai nếu có sự cam kết mạnh mẽ của ban lãnh đạo, có đầy đủ nguồn lực, có đầy đủ thời gian và có đội ngũ nhân viên am hiểu ISO 14000. Nhưng một nhà tư vấn có kinh nghiệm sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian triển khai, giúp bạn xây dựng một HTQLMT hiệu quả cho công ty bạn, giúp bạn giảm được các sai lầm, chi phí. Một nhà tư vấn không có kinh nghiệm sẽ xây dựng cho bạn một HTQLMT không hiệu quả sẽ làm cho nhân viên cảm thấy chán nản, ghét, không muốn áp dụng, lúc đó sẽ không giảm được chi phí
 • Tiêu chuẩn ISO 14000 có liên quan gì đến ISO 9000 ?
  Tiêu chuẩn ISO 14000 có liên quan gì đến ISO 9000 ?
  Giống như tiêu chuẩn ISO 9000, tiêu chuẩn ISO 14000 là tiêu chuẩn quản lý và nó không đưa ra các yêu cầu cụ thể cho mỗi hoạt động riêng biệt. Tiêu chuẩn này không bắt buộc phải áp dụng, tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho doanh nghiệp nào muốn chứng tỏ sự quan tâm đến môi trường, muốn giảm chi phí, muốn tránh các rắc rối liên quan đến môi trường, muốn có sự ảnh hưởng mạnh thị trường. Tiêu chuẩn ISO 14000 có cách tiếp cận, cấu trúc và ý tưởng bắt nguồn từ ISO 9000. Cũng giống như ISO 9000  không là tiêu chu
 • Các lợi ích khi áp dụng ISO 14000 ?
  Các lợi ích khi áp dụng ISO 14000 ?
  Hầu hết các lợi ích rõ ràng của một tiêu chuẩn quốc tế đơn lẻ là những gì nó mang lại cho hoạt động quản lý môi trường trên toàn thế giới. Các lợi ích về thương mại sẽ là sự hài hòa các nguyên tắc quốc gia, thương hiệu và phương pháp triển khai, như thế nó sẽ giảm tối thiểu các rào cản thương mại, giảm thiểu sự rắc rối, giảm thiểu các trở ngại hoạt động xúc tiến. Những rắc rối trên hoàn toàn có thể dự đoán và ngăn ngừa được. Khi áp dụng ISO14000 vào các hoạt động nó sẽ duy trì, nâng cao sự đáp ứng các yêu