Hỏi đáp

 • Các yêu cầu chính của iso 9001: 2008 ?
  Các yêu cầu chính của iso 9001: 2008 ?
  ISO 9001:2008 gồm 4 yêu cầu chính      - Yêu cầu về trách nhiệm lãnh đạo      - Yêu cầu về quản lý nguồn lực      - Yêu cầu tạo sản phẩm      - Yêu cầu phân tích đo lường, cải tiến.  
 • Tại sao áp dụng ISO 9000 ?
  Tại sao áp dụng ISO 9000 ?
  Việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp:      - Tạo lợi thế cạnh tranh        - Tạo sự tin tưởng của khách hàng      - Quản lý hiệu quả, giảm tỷ lệ hư hỏng, giảm chi phí sản xuất      - Tăng năng suất      - Ra quyết định khoa học hơn...  
 • Đối tượng áp dụng ISO 9000 ?
  Đối tượng áp dụng ISO 9000 ?
  Tất cả mọi loại hình tổ chức, quy mô tổ chức không phân biệt vị trí địa lý, điều kiện văn hoá và xã hội.  
 • Việc áp dụng ISO 9001 có liên quan đến chất lượng sản phẩm không ?
  Việc áp dụng ISO 9001 có liên quan đến chất lượng sản phẩm không ?
  Khái niệm "chất lượng" trong hệ thống quản lý chất lượng rất rộng bao trùm cả đặc tính kỹ thuật sản phẩm tới những dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Vì vậy việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp cho sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng được ổn định hơn.
 • ISO 9000 là gì ?
  ISO 9000 là gì ?
  Là một bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức ISO. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000 gồm 04 tiêu chuẩn chính:      - ISO 9000:2000 Cơ sở và từ vựng      - ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu      - ISO 9004:2000 Cung cấp hướng dẫn cải tiến      - ISO 19011:2002 Hướng dẫn đánh giá  
 • Nếu không có hệ thống xử lý mội trường (nước thải, khí thải..) có được chứng nhận ISO 14001 ?
  Nếu không có hệ thống xử lý mội trường (nước thải, khí thải..) có được chứng nhận ISO 14001 ?
  Tuỳ theo mức độ nghiêm trọng tác động môi trường mà Tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận ISO 14001 và kèm theo doanh nghiệp cam kết kế hoạch để trang bị được yếu tố này với khả năng tài chính.