VietCert tổ chức thành công lớp đào tạo hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP ngày 16-19/10/2012

Phòng đào tạo VietCert

Từ ngày 16/10/2012 đến ngày 19/10/2012, Tổ chức chứng nhận VietCert đã tổ chức lớp học hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP cho 30 sinh viên Trường đại học Bách Khoa tại Tp. Đà Nẵng.

Trải qua 4 ngày học tập, các học viên đã được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng và áp dụng hệ thống HACCP. Hệ thống này giúp nhận diện các mối nguy cụ thể (hóa, lý, sinh học) đối với từng loại thực phẩm cũng như quy trình chế biến để đưa ra các biện pháp kiểm soát thích hợp nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu mối nguy tới mức có thể chấp nhận được. Chương trình đào tạo được các học viên tham gia đánh giá là rất hiệu quả, hữu ích cho cá nhân học viên.

Với thành công như thế, tất cả các học viên và chuyên gia đào tạo đều mong muốn, trong thời gian tới những khóa đào tạo như thế sẽ được tiếp tục triển khai.

Đào tạo