Cục Trồng trọt chỉ định VietCERT là Tổ chức chứng nhận VietGAP trồng trọt

Ngày 15/03/2013, Cục trưởng Cục Trồng trọt Lê Quốc Doanh đã ký quyết định số 91/QĐ-TT-QLCL về việc chỉ định Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy -  VietCertTổ chức chứng nhận VietGAP sản phẩm ngành trồng trọt.

Theo quyết định này, Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy -  VietCert đủ năng lực thực hiện việc đánh giá, chứng nhận VietGAP cho sản phẩm trồng trọt sau:

 

- Chứng nhận VietGAP cho rau, quả tươi an toàn;
- Chứng nhận VietGAP cho chè búp tươi an toàn;
- Chứng nhận VietGAP cho cà phê;
- Chứng nhận VietGAP cho lúa.

Xem file Quyết định Tổ chức chứng nhận VietGAP

 

 


 

Tin SP, KD