Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón lá

VietCert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón  (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục phân bón (10 ngày), gồm các loại phân bón sau:

  

Danh mục phân bón chuyển quyền sở hữu sản xuất

Tênphân bón

Trạng

thái

pH

KCl

Hàm lượng, %

Hàm lượng, mg/lít; mg/kg

Lưu ý

N

P2O5

K2O

Humic

Ca

S

Mn

Zn

Fe

Cu

B

Mo

 

PB lá số 1

Lỏng

5,5

2,5

4,0

3,0

3,0

800 mg/lít

-

300

150

450

200

100

-

 

PB lá số 2

Rắn

5,5

4

8

5

-

0,1

-

0,1%

150

450

200

-

50

PB lá số 3

Rắn

5-6

8,0

8,0

8,0

-

0,8

-

500

600

-

550

800

-

PB lá số 4

Rắn

5-6

10,0

5,0

3,0

-

0,5

-

500

300

-

300

800

-

PB lá số 5

Rắn

5-6

6,0

1,5

8,0

-

-

-

200

250

150

250

450

-

PB lá số 6

Rắn

5-6

4,0

8,5

1,5

-

0,01

0,02

500

350

-

150

500

-

PB lá số 7

 

 

15

15

5

-

0,03

0,02

500

300

200

 

600

 

(Độ ẩm 8)

PB lá số 8

 

 

12

8

8

-

0,02

0,01

200

400

200

 

800

 

(Độ ẩm 10)

PB lá số 9

 

 

10

20

5

-

0,05

0,01

300

200

200

300

500

 

(Độ ẩm 8)

PB lá số 10

 

 

15

6

12

-

0,02

0,03

100

150

250

200

400

 

(Độ ẩm 8)

  

Qúy Đơn vị có có nhu cầu cần chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón xin hãy liên lạc với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất hoặc muốn biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ cuối thư hoặc truy cập vào website: www.vietcert.org

Vietcert hy vọng có cơ hội được cung cấp dịch vụ chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất sản phẩm phân bón đến Quý Đơn vị.

Trân trọng cám ơn.

Best regards,

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VietCert - Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

Tp. Hà Nội: 0905.924299 - Tp. HCM: 0905.357459 – Tp. Đà Nẵng: 0935.711299 - Tp. Cần Thơ: 0905.935699 - Tp. Buôn Ma Thuột: 0905.527089

Email: info@vietcert.org

Website: www.vietcert.org

 

 

Phân bón