Thuật ngữ
Bảng các thuật ngữ kỹ thuật giải thích theo ngôn ngữ đơn giản
Bảng các thuật ngữ kỹ thuật giải thích theo ngôn ngữ đơn giản 06-05-2013 09:27:39 5562 Công nhận Công nhận là quy trình được chấp nhận quốc tế để thừa nhận năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, các tổ chức...
Đo lường và thương mại
Đo lường và thương mại 06-05-2013 09:26:59 5065 Sự hiểu biết trên toàn cầu về tầm quan trọng của đo lường đối với kinh tế và xã hội nói chung ngày càng tăng. Các phép đo chính xác tạo nền tảng cho...
Đo lường
Đo lường 06-05-2013 09:26:26 5210 Tuỳ thuộc vào lĩnh vực áp dụng, đo lường có thể phân chia thành: ·        Đo lường khoa...
Từ vựng về Đo lường
Từ vựng về Đo lường 06-05-2013 09:24:43 5207 Đo lường cơ bản không có định nghĩa quốc tế, nhưng nó nhấn mạnh tầm quan trọng của mức chính xác cao nhất trong lĩnh vực quy định. Vì vậy, đo lường...
Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là gì?
Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là gì? 03-09-2012 08:02:18 7262 1. Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là dấu hiệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 2. Dấu hợp...
Tiêu chuẩn là gì, các loại tiêu chuẩn?
Tiêu chuẩn là gì, các loại tiêu chuẩn? 06-05-2013 09:21:49 14852 Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi...
Sản phẩm hàng hóa nhóm 1, nhóm 2 là gì?
Sản phẩm hàng hóa nhóm 1, nhóm 2 là gì? 06-05-2013 09:21:30 6293       Sản phẩm, hàng hoá không có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 1) là sản phẩm, hàng hoá...
Các thành phần cơ bản của Đánh giá sự phù hợp
Các thành phần cơ bản của Đánh giá sự phù hợp 06-05-2013 09:21:05 5613 Chứng nhận Chứng nhận là khi một bên thứ ba đưa ra một đảm bảo bằng văn bản rằng một sản phẩm (kể cả dịch vụ), quá trình, con người, tổ chức...
Tiêu chuẩn là gì?
Tiêu chuẩn là gì? 06-05-2013 09:20:20 4981       Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng...
Quy chuẩn kỹ thuật là gì?
Quy chuẩn kỹ thuật là gì? 06-05-2013 09:19:10 5514       Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ,...
Chăm sóc khách hàng

Hà Nội

Ms Vân: 04.62600441

Ms Hoa: 0903. 518 929

Hải Phòng

Ms Tra: 0905. 209 089

Ms Đạt: 0903. 525 899

Đà Nẵng

Ms Dung: 0914. 020 795

Ms Chung: 0905. 727 089

Sài Gòn

Mr Linh: 0905. 527 089

Ms Tâm: 0968. 434 199

Cần Thơ

Mr Anh: 0905. 158 290

Ms Nhung: 0903. 561 159

Đăk Lăk

Mr Trinh: 0905. 935 699

Ms Tâm: 0968. 434 199

Khách hàng nói về chúng tôi
Ảnh VietCert

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Hỗ trợ khách hàng 24/7 bất kỳ lúc nào bạn cần hãy gọi cho chúng tôi

Hà Nội

0905. 209 089 Ms.Trà

04.62600441 Ms.Vân

Hải Phòng

0905 240 089 Ms.Trâm

031 650 6969 Ms.Hoa

Đà Nẵng

0914 020 795 Ms.Dung

0511 36563399 Mr.Chung

Sài Gòn

0905 527 089 Mr.Linh

0968 434 199 Ms.Tâm

Cần Thơ

0905 158 290 Mr.Anh

0903 561 159 Ms.Nhung

Đăk Lăk

0905 935 699 Mr.Trinh

0968 434 199 Ms.Tâm

Lào Cai

0905 727 089 Mr.Chung

0905 924 299 Mr.Hùng

Lạng Sơn

0903 525 899 Mr.Đạt

0905 357 459 Ms.Vân